• MEDEDINGING
  • ZORG
  • ZIJN ER MOGELIJKHEDEN VOOR ZORGAANBIEDERS OM SAMEN TE WERKEN BIJ DE ZORGVERKOOP?

Ja, de mogelijkheid bestaat om bij de contractering samen te werken binnen de kaders van de Mededingingswet.  

Zo is het kartelverbod niet van toepassing wanneer er uitsluitend sprake is van een samenwerking bij zorgverkoop tussen niet-concurrenten. Dat kan zijn omdat de betrokken aanbieders op verschillende geografische markten of productmarkten actief zijn. Een samenwerking tussen concurrenten is geoorloofd wanneer die profiteert van de bagatelbepaling, of wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen voor de mededinging en voldaan wordt aan de eisen uit artikel 6 lid 3 Mededingingswet.

Bron: Maverick Advocaten