Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • ZIJN ER MOGELIJKHEDEN VOOR ZORGAANBIEDERS OM SAMEN TE WERKEN BIJ DE ZORGVERKOOP?

Ja, de mogelijkheid bestaat om bij de contractering samen te werken binnen de kaders van de Mededingingswet.  

Zo is het kartelverbod niet van toepassing wanneer er uitsluitend sprake is van een samenwerking bij zorgverkoop tussen niet-concurrenten. Dat kan zijn omdat de betrokken aanbieders op verschillende geografische markten of productmarkten actief zijn. Een samenwerking tussen concurrenten is geoorloofd wanneer die profiteert van de bagatelbepaling, of wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen voor de mededinging en voldaan wordt aan de eisen uit artikel 6 lid 3 Mededingingswet.

Bron: Maverick Advocaten

Vorige BEHELST DE ZORGPLICHT OOK DE VERPLICHTING VOOR ZORGVERZEKERAARS OM TE CONTRACTEREN?
Volgende MOGEN ZORGAANBIEDERS SAMEN INSCHRIJVEN OP ÉÉN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE ALS ZIJ DE OPDRACHT NIET ALLEEN KUNNEN UITVOEREN?
Inhoudsopgave