• MEDEDINGING
  • ZORG
  • ZIJN ER AFSPRAKEN DIE ZORGAANBIEDERS MET ELKAAR MOGEN MAKEN ZONDER DAT DE MEDEDINGING WORDT BEPERKT?

Ja, afspraken zonder mededingingsbeperkend doel dan wel effect zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld protocollen, kwaliteitsstandaarden, bijscholing, kwaliteitsniveau bevorderende afspraken, stroomlijning van administratieprocessen en procedures, het delen van zorginhoudelijke benchmark informatie, het ontwikkelen van innovatieve projecten of diensten.