Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • ZIJN ER AFSPRAKEN DIE ZORGAANBIEDERS MET ELKAAR MOGEN MAKEN ZONDER DAT DE MEDEDINGING WORDT BEPERKT?

Ja, afspraken zonder mededingingsbeperkend doel dan wel effect zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld protocollen, kwaliteitsstandaarden, bijscholing, kwaliteitsniveau bevorderende afspraken, stroomlijning van administratieprocessen en procedures, het delen van zorginhoudelijke benchmark informatie, het ontwikkelen van innovatieve projecten of diensten.

Vorige WELKE AFSPRAKEN MOGEN ZORGAANBIEDERS NIET MET ELKAAR MAKEN?
Volgende ZIJN ALLE ZORGAANBIEDERS ONDERNEMINGEN EN VALLEN ZIJ ONDER HET MEDEDINGINGSRECHT?
Inhoudsopgave