Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • ZIJN ALLE ZORGAANBIEDERS ONDERNEMINGEN EN VALLEN ZIJ ONDER HET MEDEDINGINGSRECHT?

Ja, zorgaanbieders verrichten economische activiteiten (bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, aanbieders van thuiszorg, jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ-zorg). Dat geldt ook voor zorgverzekeraars.

Uitzonderingen

Zorgkantoren zijn geen ondernemingen in de zin van het mededingingsrecht. Daarnaast gelden er ook andere uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg en BOPZ-zaken.

Vorige ZIJN ER AFSPRAKEN DIE ZORGAANBIEDERS MET ELKAAR MOGEN MAKEN ZONDER DAT DE MEDEDINGING WORDT BEPERKT?
Volgende BEHELST DE ZORGPLICHT OOK DE VERPLICHTING VOOR ZORGVERZEKERAARS OM TE CONTRACTEREN?
Inhoudsopgave