Hoe kunnen we helpen?

De ACM staat een duurzaamheidsinitiatief dat de mededinging beperkt alleen toe als het aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

  • Het draagt bij aan de economische of technische vooruitgang. Voordelen op langere termijn zullen worden meegewogen. Zij dienen wel objectief en duidelijk waarneembaar te zijn;
  • Een redelijk deel van de voordelen is voor de afnemer. Het netto-effect dient ten minste neutraal uit te vallen voor de consumenten die door de afspraak worden geraakt. Voordelen voor de samenleving als geheel spelen minder een rol. ;
  • De afspraak gaat niet verder dan strikt noodzakelijk;
  • Er blijft ruimte voor concurrentie.Bij lage marktdekking is hieraan snel voldaan. Bij hoge marktdekking dient voldoende restconcurrentie op andere concurrentieparameters dan waarop de afspraak betrekking heeft over te blijven.

Niet méér ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Let op: er bestaat voor duurzaamheidsinitiatieven niet méér ruimte om van het kartelverbod af te wijken dan voor andere vormen van samenwerking. Duurzaamheidsinitiatieven hebben dus geen aparte status onder het mededingingsrecht. Het is aan de betrokken ondernemingen om zich er van te verzekeren dat aan bovenstaande criteria is voldaan.

Bron: ACM

Tags:
Inhoudsopgave