Hoe kunnen we helpen?

De Wet Markt & Overheid kent tal van uitzonderingen voor de gedragsregels, zoals voor onderwijs, onderzoek, de publieke omroep en voor sociale werkplaatsen (verlicht regime). Een belangrijke uitzondering geldt ook voor economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Overheden kunnen tot op zekere hoogte zelf bepalen welke activiteiten onder het algemeen belang vallen.

De Wet Markt & Overheid is hiernaast complementair aan de Europese staatssteunregels.

Vorige GEVOLG WET MARKT & OVERHEID VOOR VERHUUR VASTGOED OVERHEID?
Volgende WAT IS DE WET MARKT EN OVERHEID?
Inhoudsopgave