• MEDEDINGING
  • ZORG
  • WELKE TOETS DIENT TE WORDEN UITGEVOERD OM NA TE GAAN OF EEN VERTICALE SAMENWERKING VAN ZORGAANBIEDERS GEOORLOOFD IS?

Ook hier staat self assessment voorop, maar een verticale samenwerking zal eerder geoorloofd zijn. Indien er sprake is van een samenhangend geheel van zorginspanningen van verschillende typen zorgaanbieders zal zulks de kwaliteit van de zorg en de bereikbaarheid voor de patiƫnten en de verzekerden ten goede komen, waarbij de betaalbaarheid niet in het geding is.