Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • WELKE TOETS DIENT TE WORDEN UITGEVOERD OM NA TE GAAN OF EEN VERTICALE SAMENWERKING VAN ZORGAANBIEDERS GEOORLOOFD IS?

Ook hier staat self assessment voorop, maar een verticale samenwerking zal eerder geoorloofd zijn. Indien er sprake is van een samenhangend geheel van zorginspanningen van verschillende typen zorgaanbieders zal zulks de kwaliteit van de zorg en de bereikbaarheid voor de patiƫnten en de verzekerden ten goede komen, waarbij de betaalbaarheid niet in het geding is.

Vorige HOE DIENT VANUIT MEDEDINGINGSRECHTELIJK OOGPUNT TE WORDEN AANGEKEKEN TEGEN SPECIALISTEN DIE VOOR MEERDERE ZIEKENHUIZEN WERKZAAM ZIJN?
Volgende WELKE TOETS DIENT EEN ZORGAANBIEDER UIT TE VOEREN OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF EEN SAMENWERKING MET EEN ANDERE ZORGAANBIEDER-CONCURRENT IS TOEGESTAAN?
Inhoudsopgave