Hoe kunnen we helpen?

Zorgaanbieders die door 50 personen of meer zorg laten verlenen moeten zich vooraf bij de NZa melden wanneer zij willen samengaan met een andere organisatie. Dit geldt niet alleen wanneer twee of meer zorgaanbieders samengaan, maar ook wanneer een zorgaanbieder samen gaat met een niet-zorgaanbieder, zoals een woningcorporatie of een hotel.

Er zijn drie uitzonderingen op deze regel. Zorgaanbieders hoeven de volgende soorten concentraties niet te melden bij de NZa:

  1. een tijdelijke deelneming door een financiële instelling;
  2. zeggenschap van curatoren of bewindvoerders bij surseance van betaling of faillissement of krachtens de Wet op het financieel toezicht;
  3. zeggenschap door participatiemaatschappijen, mits de stemrechten alleen worden uitgeoefend voor beleggingsdoeleinden.

Bron: NZa

Tags:
Vorige WAT ZIJN MEDEDINGINGSRECHTELIJKE PUNTEN VAN AANDACHT IN M&A TRANSACTIES?
Volgende WAT IS EEN NEVENRESTRICTIE?
Inhoudsopgave