Hoe kunnen we helpen?

Een kartelafspraak is een afspraak tussen ondernemingen die de concurrentie verhindert, beperkt of vervalst. Kartels zijn verboden.

Op het kartelverbod bestaat een aantal uitzonderingen.

Algemene vrijstelling

Draagt een afspraak tussen ondernemers bij aan economische of technische vooruitgang? Dan kan hij zijn toegestaan. Een redelijk deel van de voordelen van de samenwerking moet voor de afnemer zijn. De afspraak mag niet verder gaan dan nodig. En er moet ruimte blijven voor concurrentie. ACM heeft richtsnoeren gepubliceerd voor toegestane samenwerkingsafspraken bij duurzaam ondernemen (fair trade) en in de zorg.

Bagatelvrijstelling

Afspraken tussen kleine ondernemers zijn in sommige gevallen toegestaan. Dit heet de bagatelvrijstelling.

Groepsvrijstellingen

Een branchebeschermingsovereenkomst is toegestaan. Dit is een overeenkomst tussen de eigenaar van een nieuw winkelcentrum en een ondernemer in dat winkelcentrum. De overeenkomst beschermt de winkelier tegen vestiging van nieuwe ondernemers in dezelfde branche. Ook een samenwerkingsovereenkomsten in de detailhandel is toegestaan. Hier maken winkeliers afspraken over bijvoorbeeld marketing, gezamenlijke reclameacties en gezamenlijke inkoop.

Ook in het Europees recht bestaan vrijstellingen, bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling, technologieoverdracht en specialisatieovereenkomsten.

Bron: ondernemersplein.nl

Vorige WAT IS EEN CODE-SHARE OVEREENKOMST?
Volgende MOGEN AANBIEDERS VAN INTRAMURALE ZORG ELKAAR INZICHT GEVEN IN HET HUIDIGE BESCHIKBARE AANTAL PLAATSEN?
Inhoudsopgave