• MEDEDINGING
  • ZORG
  • WELKE AFSPRAKEN MOGEN ZORGAANBIEDERS NIET MET ELKAAR MAKEN?

Prijsafspraken, marktverdelingen, afspraken om elkaars patiënten niet over te nemen, aanbestedingsafspraken, afspraken die de innovatie, productie, capaciteit beperken, het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie.