Verticale overeenkomsten zijn overeenkomsten tussen leveranciers en afnemers. Voorbeelden van verticale overeenkomsten zijn onder andere distributie-, leverings- of franchiseovereenkomstenĀ 

Indien deze afspraken concurrentiebeperkende effecten tot gevolg hebben, kan er sprake zijn van strijd met artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) en dus van verboden kartelafspraken.