Als meerdere zorgaanbieders samengaan, dan moeten de zorgaanbieders de concentratie samen bij de NZa melden. Als een zorgaanbieder concentreert met een niet-zorgaanbieder, dan is alleen de zorgaanbieder verplicht om de concentratie bij de NZa te melden.

Bron: NZa

Tags: