Diensten van Algemeen Economisch belang (DAEB’s) zijn commerciële diensten waarbij taken van algemeen belang worden vervuld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van energie of gezondheidszorg. Daarom zijn deze diensten uitgezonderd van de gewone mededingingsregels. Tegelijkertijd mogen publieke middelen die naar deze diensten gaan de mededinging niet buitensporig verstoren. Overheden moeten bij het uitvoeren van DAEB dan ook rekening houden met de mededingingsregels.

Tags: