Hoe kunnen we helpen?

Ingangsdatum 1 juli 2016

De Eerste Kamer heeft in december 2015 de verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geldende boetemaxima bekrachtigd. De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe boetemaxima is 1 juli 2016.

Persoonlijke boete en lichte overtredingen

De maximale, persoonlijke boete voor overtreding van de Mededingingswet wordt verhoogd van euro 450.000,- naar euro 900.000.

Voor lichte overtredingen geldt 1% van de jaaromzet.

Zware overtredingen

Voor zware overtredingen (kartelverbodeconomisch machtsmisbruik) geldt een maximale boete van euro 900.000 of 10% van de jaaromzet (als dat hoger is). Bovendien wordt de maximumboete afhankelijk gemaakt van de duur van de overtreding (tot 10% van 4 maal de jaaromzet).

In het slechtste geval kan een kartelovertreder bij langlopende overtredingen dus worden geconfronteerd met een boete van 40% van de jaaromzet. Die boete kan zelfs nog worden verdubbeld bij een nieuwe, zware overtreding binnen vijf jaar, tot 80% van de jaaromzet.

Bron: Eerste Kamer (PDF)

Tags:
Vorige ALS BEMIDDELAAR OF ADVISEUR KARTELAFSPRAKEN ONDERSTEUNEN?
Volgende WAT LEVERT CLEMENTIE OP IN EEN KARTELZAAK?
Inhoudsopgave