Hoe kunnen we helpen?

Een belangrijk arrest van het Europese Hof van Justitie op het gebied van het mededingingsrecht is het ‘Pronuptia’ arrest. Hierin is de algemene regel geformuleerd, dat: (bepalingen in) franchiseovereenkomsten niet in strijd zijn met het kartelverbod, indien deze noodzakelijk zijn ter bescherming van de knowhow van de franchisegever en/of de identiteit en reputatie van het franchisenetwerk. De bepalingen mogen echter niet verder gaan dan strikt noodzakelijk gelet op die te beschermen belangen. Deze algemene regel is uitgewerkt in de Groepsvrijstelling van de Europese Commissie en de wettelijke uitzondering van artikel 6 Mw.

Tags:
Vorige WANNEER IS EEN NON-CONCURRENTIEBEDING TOEGESTAAN IN EEN DISTRIBUTIEOVEREENKOMST?
Volgende WAT IS EEN FRANCHISEOVEREENKOMST?
Inhoudsopgave