Hoe kunnen we helpen?

Toelaatbaarheid van combinatieovereenkomsten

Een combinatieovereenkomst maakt samenwerking tussen ondernemingen mogelijk bij het inschrijven op een aanbesteding en uitvoeren van de (gegunde) opdracht. Het is zaak om hierbij rekening te houden met het mededingingsrecht. Economische Zaken publiceerde in mei 2015 een nieuwe Handleiding Combinatieovereenkomsten.

Uitzonderingen kartelverbod

Een combinatieovereenkomst die tot een merkbare concurrentiebeperking leidt of kan leiden, is soms toch toegestaan. Dit kan het geval zijn als de betrokken ondernemingen beperkt in omvang zijn in de zin van de bagatelvrijstelling (artikel 7 Mw). Het kartelverbod geldt evenmin als de voordelen van de samenwerking voor de gebruiker(s) (opdrachtgever(s)) opwegen tegen de nadelen van de concurrentie- beperking (artikel 6 lid 3 Mw).

Eigen verantwoordelijkheid

Een onderneming moet zelf beoordelen of een combinatieovereenkomst is toegestaan. De Handleiding Combinatieovereenkomst laat u vooral zien hoe een combinatieovereenkomst onder het Nederlandse kartelverbod wordt getoetst.

De Handleiding is opgezet als een stappenplan. Aan de hand van 9 stappen krijgt u een antwoord op de vraag of uw combinatieovereenkomst is uitgezonderd van het kartelverbod. Bij iedere stap krijgt u ter verduidelijking een aantal voorbeelden.

Zekerheid Handleiding Combinatieovereenkomst?

Het stappenplan geeft u inzicht in de toetsingscriteria. Maar de beoordeling van de toelaatbaarheid van een combinatieovereenkomst is niet altijd eenvoudig. In de gevallen waarbij onzeker is of de overeenkomst is toegestaan, geeft de handleiding extra aanwijzingen om zelf na te gaan of de afspraak mag. Maar bij ‘twijfel niet oversteken’ geldt hier uiteraard, ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun afspraken. Zaak om dan dus deskundig advies in te roepen. Het stappenplan heeft dan ook vooral een signaleringsfunctie.

Vorige WAT IS DE ALCATEL-TERMIJN (STAND STILL-TERMIJN)?
Volgende WAT IS BID-RIGGING?
Inhoudsopgave