Hoe kunnen we helpen?

Clementie is voor toezichthouders als de ACM en Europese Commissie het belangrijkste middel voor het opsporen van kartels. Met de clementieregeling kan een deelnemer aan een kartel geen boete of een lagere boete krijgen in ruil voor informatie over dat kartel.

Clementieregeling ACM

Bij clementie biecht een onderneming aan de ACM een overtreding van de mededingingsregels op. In ruil voor het bekennen van de samen met andere ondernemingen begane overtreding en het geven van belastende informatie over die andere ondernemingen, kan de onderneming clementie krijgen. De onderneming krijgt dan eventueel boete-immuniteit (geen boete) of een lagere boete (boetereductie). Wel blijft het risico van reputatieschade, schadevergoedingsacties en nietigheid van overeenkomsten bestaan.

Voor het al dan niet verlenen van clementie, hanteert de ACM clementieregels. Hierbij is het voor de ACM van belang de hoeveelste melder van een bepaald kartel u bent en wat de bruikbaarheid van uw informatie is.

Boete-immuniteit: geen boete

Alleen de eerste melder uit een kartel kan in aanmerking komen voor boete-immuniteit (geen boete). U kunt boete-immuniteit krijgen als

  • U de eerste melder bent en ACM nog geen onderzoek begonnen is naar het kartel. In dat geval moet uw melding ACM in staat stellen een gerichte inval te doen bij de andere karteldeelnemers.
  • U de eerste melder bent en ACM is al wel een onderzoek begonnen naar het kartel (bijvoorbeeld: ACM heeft al een inval gedaan in verband met het kartel). In dat geval moet uw melding ACM in staat stellen het kartel te bewijzen.

Boetereductie: lagere boete

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor boete-immuniteit, bijvoorbeeld omdat u niet de eerste melder bent, dan kunt u nog steeds een hoge korting op de boete krijgen van maximaal 50%. Uw melding moet daarvoor belangrijke extra bewijswaarde hebben voor het onderzoek van ACM.

30-50% korting

  • De eerstvolgende melder die hieraan voldoet (meestal de tweede melder) kan een korting krijgen tussen 30 en 50%.

20-30% korting

  • De volgende melder uit het kartel krijgt een korting tussen 20 en 30%.

max. 20% korting

  • Latere melders krijgen een korting van hoogstens 20%.

Bron: ACM

Vorige WAT ZIJN DE NIEUWE BOETEMAXIMA VOOR DE ACM?
Volgende KARTELZAAK SCHIKKEN MET ACM?
Inhoudsopgave