Hoe kunnen we helpen?

Signalling zijn publieke aankondigingen, waar concurrenten op (kunnen) reageren. Antwoorden van concurrenten op elkaars publieke aankondigingen kunnen een strategie zijn om marktgedrag af te stemmen.

Mededingingsautoriteiten hebben een toenemende belangstelling voor signalling, zeker als signalling daadwerkelijk leidt tot coördinatie van prijzen en marktgedrag.

Vorige WAT IS EEN PAY-FOR-DELAY OVEREENKOMST?
Volgende WAT IS MEDEDINGINGSRECHT?
Inhoudsopgave