Hoe kunnen we helpen?

Er is sprake van passing-on (doorberekeningsverweer) als een karteldeelnemer stelt dat de benadeelde partij geen schade heeft geleden van een kartel, omdat die partij de hogere prijzen vervolgens weer heeft doorberekend aan haar afnemers. 

Er kan geen gebruik worden gemaakt van passing-on wanneer het voor de uiteindelijke afnemer (aan wie de prijsverhoging zou zijn doorberekend) juridisch niet mogelijk is hun schade te verhalen. Denk bijvoorbeeld aan consumenten van wie je moeilijk kunt verwachten dat zij via een aankoopbon kartelschade aan kunnen tonen.

Vorige WAT ZIJN ‘PUNTEN VAN BEZWAAR’ VAN DE EUROPESE COMMISSIE?
Inhoudsopgave