Hoe kunnen we helpen?

Bij passieve verkoop, zoekt u een individuele klant niet bewust op. Passieve verkoop gaat om spontane verzoeken van individuele klanten, met inbegrip van het leveren van goederen of diensten aan die klanten.

Als u die klanten bereikt via algemene reclame of promotie dan wordt dat ook beschouwd als passieve verkoop. Hier vallen ook algemene reclame uitingen op een website onder.

Passieve verkoop en exclusiviteit

Het is zowel een franchisenemer als een distributeur toegestaan om buiten zijn exclusieve gebied aan passieve verkoop te doen. Het is mededingingsrechtelijk in beginsel niet toegestaan om dit recht te beperken. Wel kunnen er bijvoorbeeld kwaliteitseisen gesteld worden, maar die mogen niet uitsluitend tot doel hebben de (internet)verkoop te ontmoedigen.

Verkoop via internet wordt op grond van Europese wetgeving beschouwd als passieve verkoop. Het aanbieden van producten via een webshop mag in beginsel niet worden beperkt.

Er kunnen wel beperkingen ten aanzien van de verkoop via internet worden opgelegd als het om actieve verkoop gaat. Hierbij gaat het om het op eigen initiatief benaderen van individuele klanten.

Vorige WAT IS VERTICALE PRIJSBINDING (RESALE PRICE MAINTENANCE)?
Volgende HOE ZIET DE ACM TOE OP VERTICALE OVEREENKOMSTEN?
Inhoudsopgave