Hoe kunnen we helpen?

Ondernemingen mogen andere ondernemingen niet uit de markt drukken met kartelafspraken, fusies of hun overwicht op de markt. Dit zijn de drie pijlers van de Mededingingswet.

Deze wet is gebaseerd op het Europese mededingingsrecht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of bedrijven zich aan de wet houden. Binnen de Europese Unie is de Europese Commissie verantwoordelijk voor zowel beleid als toezicht.

Vorige WAT IS SIGNALLING?
Volgende WAT IS EEN ONDERNEMING IN DE ZIN VAN DE MEDEDINGINGSWET?
Inhoudsopgave