Hoe kunnen we helpen?

En waarom gebruikt een producent koppelverkoop?

Wanneer een product door een leverancier afhankelijk wordt gesteld van de koop van een ander onderscheiden product van de leverancier of een derde die door de leverancier is aangewezen, is er sprake van koppelverkoop.

Het eerste aantrekkelijk geprijsde product wordt het “koppelende” product genoemd en het tweede aanzienlijk duurdere product het “gekoppelde” product.

Een voorbeeld verduidelijkt waar we over spreken: wanneer een printer louter inclusief cartridge wordt verkocht (koppelverkoop) is de printer in deze het aantrekkelijk geprijsde koppelende product en de cartridge het duurdere gekoppelde product. Een ander voorbeeld is het verkoop van een scheermes inclusief krabbertjes. Het scheermes is hier het koppelende product en de krabbertjes het duurdere gekoppelde product.

Waarom koppelverkoop?

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom een producent koppelverkoop gebruikt. Ten eerste kan koppelverkoop tot kostenbesparing leiden, aangezien transactiekosten en productiekosten verlaagd kunnen worden. Besparingen in productiekosten omdat spreidingsvoordelen kunnen worden behaald en besparingen in transactiekosten omdat kosten in verband met marketing en distributie door koppelverkoop worden verlaagd. Verder kan een onderneming met een economische machtspositie koppelverkoop gebruiken om de dominantie van zijn onderneming uit te breiden naar de markt van het andere product. Tenslotte kan koppelverkoop als waarborg dienen om de goede naam van het bedrijf in stand te houden. Dit kan een middel zijn om de reputatie van een producent en de kwaliteit van het product te beschermen.

Vorige WAT REGELT DE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VERTICALE OVEREENKOMSTEN?
Inhoudsopgave