Hoe kunnen we helpen?

Horizontale prijsbinding betreft het maken van prijsafspraken tussen daadwerkelijke of potentiële concurrenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken tussen producenten van een bepaald product.

Dit is verboden onder het kartelverbod van het Europese artikel 101 VWEU en artikel 6 van de Nederlandse Mededingingswet. Het afspreken van een vaste prijs door ondernemingen in een markt kan de concurrentie tussen bedrijven aanzienlijk beperken, waardoor de consument prijsvoordeel misloopt.

Bij horizontale prijsbinding komt al snel het klassieke beeld van een prijskartel naar boven waarbij ondernemingen afspraken maken over de prijs waarvoor zij het product aan consumenten aanbieden. Maar naast het afspreken van de verkoopprijs van een product moet ook gedacht worden aan afspraken over marges of kortingen. Vaak wordt in een kartel naast het maken van prijsafspraken ook de markt tussen de betrokken ondernemingen verdeeld. Dit was bijvoorbeeld ook aan de hand in het bierkartel, waar de Europese Commissie in 2007 een boete heeft opgelegd aan Heineken, Grolsch, en Bavaria. De bierproducenten hadden afspraken gemaakt over bierprijzen in Nederland, zij wilden ook de status- quo op de biermarkt handhaven onder andere door overnames van afnemers van andere brouwers te voorkomen.

Vorige WAT IS EEN HUB-AND-SPOKE KARTEL?
Volgende MOGEN CAO-PARTIJEN COLLECTIEVE TARIEFAFSPRAKEN MAKEN VOOR ZZP’ERS?
Inhoudsopgave