Hoe kunnen we helpen?

Bij ‘gun jumping’ wordt een concentratie geëffectueerd voordat een mededingingsautoriteit hiervoor toestemming heeft verleend.

Partijen dienen bij een concentratie altijd goed bedenken dat zij onafhankelijk van elkaar moeten blijven opereren totdat de concentratie is goedgekeurd en geïmplementeerd. Het kartelverbod blijft tot dat moment van toepassing voor partijen.

Een voorbeeld van gun jumping is de afstemming van prijzen van twee bedrijven die hebben afgesproken te fuseren, maar hiervoor nog geen toestemming hebben gekregen.

ACM

ACM kan in geval van niet (tijdig) melden van een overname aan de koper(s) een boete opleggen van € 450.000, of, indien dat meer is, tien procent van de omzet van de onderneming. Ook al wordt de transactie zelf goedgekeurd.

Volgende WHEN DOES A CONCENTRATION REQUIRE PRIOR NOTIFICATION TO THE DUTCH COMPETITION AUTHORITY?
Inhoudsopgave