Hoe kunnen we helpen?

De ACM heeft haar informele zienswijze gegeven op de gevolgen van een samenwerking waarbij twee bedrijven zeggenschap krijgen over een organisatie waar één van de bedrijven tot nu toe de exclusieve zeggenschap over had. 

Het gaat hier om de bepaling of sprake is van een ‘gemeenschappelijke onderneming’. Als de partijen door gezamenlijk zeggenschap te krijgen in de organisatie een gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen, is de meldingsplicht uit de Mededingingswet van toepassing.

Geen gemeenschappelijke onderneming

ACM concludeert dat de organisatie waarin de twee bedrijven gezamenlijk zeggenschap zullen krijgen geen volwaardige gemeenschappelijke onderneming is. Dat komt onder andere omdat de organisatie tegen een ander tarief werk zal doen voor de moederondernemingen dan voor derden. De organisatie zal dat werk ook voorrang geven boven het werk voor derden.

ACM concludeert dat de voorgenomen transactie niet leidt tot een gemeenschappelijke onderneming die alle functies vervult van een zelfstandige economische eenheid volgens van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet.

Bron: ACM

Vorige WANNEER VALT EEN JOINT VENTURE ONDER HET CONCENTRATIETOEZICHT?
Volgende NON-CONCURRENTIEBEDINGEN IN OVERNAMECONTRACTEN?
Inhoudsopgave