Hoe kunnen we helpen?

Een regiomaatschap is een ziekenhuisoverschrijdende fusie van maatschappen. De afgelopen jaren zijn veel maatschappen van medisch specialisten gefuseerd met maatschappen van andere ziekenhuizen tot regiomaatschappen.

Belangrijke redenen voor die groei van regiomaatschappen zijn de nieuwe kwaliteits- en volume-eisen die politiek, zorgverzekeraars en wetenschappelijke verenigingen stellen. Dat vraagt om een een nieuwe aanpak om kwaliteit, efficiency en kostenreductie te (her)organiseren. Medisch specialisten denken dan met een regiomaatschap sterker te staan.

ACM en NZa kijken mee

NZa en ACM kijken naar deze concentratietendens. De toezichthouders zijn bang dat regiomaatschappen door schaalgrootte een te grote machtspositie krijgen en de prijzen van zorg kunnen bepalen. Die prijzen zouden het resultaat moeten blijven van de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
Hiernaast is de verhouding tussen ziekenhuis en maatschap een bron van zorg. Door het ontstaan van regiomaatschappen worden de contractonderhandelingen tussen ziekenhuis en maatschap een stuk ingewikkelder. Bovendien wordt het voor ziekenhuizen lastiger om eindverantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de verleende zorg. De bestuurders van ziekenhuizen zijn immers verantwoordelijk voor maatschappen.

Vorige MOGEN ZORGAANBIEDERS SAMEN INSCHRIJVEN OP ÉÉN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE ALS ZIJ DE OPDRACHT NIET ALLEEN KUNNEN UITVOEREN?
Volgende VALLEN ZORGAANBIEDERS IN EEN COÖPERATIE OOK ONDER DE MEDEDINGINGSWET?
Inhoudsopgave