Een pay-for-delay overeenkomst is een afspraak waarbij een partij tegen betaling afziet van toetreding tot de markt. Pay-for-delay overeenkomsten staan in de belangstelling van mededingingsautoriteiten.