Hoe kunnen we helpen?

Een onderneming in de zin van de Mededingingswet is elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm en de wijze van financiering. Het leveren van goederen of diensten tegen een vergoeding is in principe een economische activiteit.

Als een rechtspersoon niet zelfstandig zijn marktgedrag bepaalt, maar handelt volgens instructies die al dan niet rechtstreeks door zijn 100 procent moedermaatschappij worden gegeven, vormt deze tezamen met zijn moedermaatschappij een economische eenheid en dus één onderneming in mededingingsrechtelijke zin.

Juridische vorm niet bepalend

Voor de bepaling van het begrip onderneming in de zin van de Mededingingswet is de juridische vorm niet bepalend. Het begrip onderneming valt dus niet noodzakelijkerwijze samen met het begrip ’rechtspersoon’ en kan, afhankelijk van de omstandigheden, worden gevormd door meerdere rechtspersonen tezamen. Ook natuurlijke personen die economische activiteiten uitoefenen worden als onderneming aangemerkt.

Vorige WAT IS MEDEDINGINGSRECHT?
Volgende WAT KUNT U DOEN ALS U BETROKKEN BENT BIJ EEN VERBODEN AFSPRAAK?
Inhoudsopgave