Hoe kunnen we helpen?

Een horizontale samenwerkingsovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst tussen (potentiële) concurrenten of ondernemingen uit een of verschillende sectoren(en), die actief zijn op dezelfde productmarkt. Voorbeelden van een horizontale samenwerkingsovereenkomst zijn inkoopcombinaties, coöperaties en franchiseorganisatie.

Door samen te werken proberen ondernemingen bijvoorbeeld

  • de marktpositie te verbeteren;
  • efficiencyvoordelen te behalen;
  • kennis te delen;
  • nieuwe producten en/of markten te ontwikkelen;
  • productnormen vast te stellen.

Een horizontale samenwerkingsovereenkomst kan goed zijn voor de consument en kan leiden tot lagere prijzen, grotere keuze voor de consument en betere producten. Maar het resultaat kan ook de consument benadelen.

Vorige HOE ZIT HET MET GEZAMENLIJKE INKOOP EN MEDEDINGING?
Inhoudsopgave