Hoe kunnen we helpen?

Voordat u steunmaatregelen neemt, heeft u toestemming nodig van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal categorieën  steunmaatregelen vrijgesteld van aanmelding, mits aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan. Dergelijke steunmaatregelen worden geacht te zijn goedgekeurd. Voorbeelden van dergelijke vrijstellingen zijn de De Minimis Vrijstelling en de nieuwe algemene groepsvrijstelling.

Vorige WAT IS DE MINIMISSTEUN?
Volgende WAT BETEKENT DE NIEUWE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING (AGVV)?
Inhoudsopgave