Hoe kunnen we helpen?

Een franchiseovereenkomst is een verticale overeenkomst en geen wettelijk geregelde vorm van overeenkomst in Nederland. Een franchiseovereenkomst is onder andere gebonden aan de regels van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht. De mededingingsrechtelijke regels worden wel soepeler toegepast op franchiseovereenkomsten dan op distributieovereenkomsten in algemene zin.

Afnamebeding en concurrentiebeding

De meeste franchiseovereenkomsten bevatten een afnamebeding en een concurrentiebeding. Maar dergelijke bedingen kunnen nog altijd in strijd zijn met de Mededingingswet en derhalve nietig. In met name civiele procedures kan door beide partijen een beroep op de nietigheid van een (bepaling in een) franchiseovereenkomst worden gedaan.

Tags:
Vorige WAT ZEGT HET ‘PRONUPTIA’ ARREST?
Volgende WAT ZIJN VERTICALE OVEREENKOMSTEN?
Inhoudsopgave