Hoe kunnen we helpen?

Een follow-on claim is een schadeclaim die kan volgen op een beschikking van de Europese Commissie of een nationale mededingingsautoriteit, zoals de Nederlandse ACM.

Als er via een beschikking een einde is gemaakt aan een kartel en er boetes zijn opgelegd, kunnen ondernemingen die schade hebben geleden een gang naar de rechter maken voor een civiele schadevergoedingsprocedure.

Bij een beschikking staat overigens niet direct vast dat er ook schade is geleden. Die schade dient dan nog aangetoond te worden, wat lastig kan zijn. De effecten van een kartel op bijvoorbeeld prijzen zijn soms lastig vast te stellen, de berekening van de geleden schade dus ook. Voor elk type overtreding is een specifieke berekening van de schade nodig.

De hiervoor benodigde juridische en economische kennis is duur, wat belemmerend zou kunnen werken voor het starten van een procedure. Bovendien heeft de eisende partij niet zonder meer toegang tot het bewijsmateriaal dat nodig is om de claim te onderbouwen. Ten slotte heeft een kartel vaak een internationaal karakter, wat een procedure complex en lang maakt.

Europese richtlijn moet schadevergoedingsprocedure vergemakkelijken

Om een follow-on claim te vergemakkelijken heeft de Europese Commissie op 26 november 2014 een richtlijn voor schadevergoeding aangenomen. Die richtlijn moet binnen twee jaar zijn omgezet in nationaal recht.

Vorige RECHTBANK ROTTERDAM SCHRAPT ACM BOETE VOOR NS VAN RUIM 40 MILJOEN
Volgende KUNT U SCHADEVERGOEDING EISEN VAN EEN ONDERNEMING DIE CLEMENTIE KREEG?
Inhoudsopgave