Hoe kunnen we helpen?

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst, waarbij de leverancier (dat kan de fabrikant zijn) verplicht is bepaalde producten of diensten aan de distributeur te leveren, met het oog op doorlevering van die producten of diensten aan afnemers van de distributeur. De distributeur handelt daarbij voor eigen rekening en risico en op eigen naam.

Distributieovereenkomst niet wettelijk geregeld

Anders dan bijvoorbeeld de agentuurovereenkomst is de distributieovereenkomst niet specifiek in de wet geregeld. Dat betekent dat de onderlinge (rechts)verhouding van de bij de distributieovereenkomst betrokken partijen, leverancier en distributeur, worden beheerst door het algemene contractenrecht, de jurisprudentie en de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast is het mededingingsrecht van toepassing, met name bij exclusieve distributieovereenkomsten.

Gebruikelijke bepalingen distributieovereenkomst

Gebruikelijke bepalingen betreffen de vorm, looptijd, rayonbescherming, internetverkoop, targets en leveringsvoorwaarden.

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst, waarbij de leverancier (dat kan de fabrikant zijn) verplicht is bepaalde producten of diensten aan de distributeur te leveren, met het oog op doorlevering van die producten of diensten aan afnemers van de distributeur. De distributeur handelt daarbij voor eigen rekening en risico en op eigen naam.

Distributieovereenkomst niet wettelijk geregeld

Anders dan bijvoorbeeld de agentuurovereenkomst is de distributieovereenkomst niet specifiek in de wet geregeld. Dat betekent dat de onderlinge (rechts)verhouding van de bij de distributieovereenkomst betrokken partijen, leverancier en distributeur, worden beheerst door het algemene contractenrecht, de jurisprudentie en de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast is het mededingingsrecht van toepassing, met name bij exclusieve distributieovereenkomsten.

Gebruikelijke bepalingen distributieovereenkomst

Gebruikelijke bepalingen betreffen de vorm, looptijd, rayonbescherming, internetverkoop, targets en leveringsvoorwaarden.

Vorige WAT IS ‘DUAL PRICING’?
Volgende KAN EEN FRANCHISEOVEREENKOMST ONDER HET KARTELVERBOD VALLEN?
Inhoudsopgave