Hoe kunnen we helpen?

Een combinatieovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen partijen om gezamenlijk in te schrijven op een aanbesteding. Via een combinatieovereenkomst kunnen partijen aan eisen voldoen, waaraan ze alleen niet kunnen voldoen.

Combinatievorming is in Nederland gebruikelijk en kan bijvoorbeeld voor mkb’ers een middel zijn om in gezamenlijkheid wél aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen.

Combinatieovereenkomst en het mededingingsrecht

Combinatieovereenkomsten tussen concurrenten kunnen echter de mededinging beperken. Door de gezamenlijke inschrijving wordt de mededinging tussen de combinanten voor de betreffende opdracht uitgeschakeld en blijven er minder (potentiële) inschrijvers over voor die opdracht.

Het mededingingsrecht is in principe op iedere vorm van samenwerking van toepassing. Een combinatieovereenkomst is echter toegestaan indien:

  • de samenwerkende partijen geen concurrenten zijn. De samenwerkende partijen mogen wel concurrenten zijn, indien geen van de partijen de opdracht zelfstandig uit kan voeren;
  • de combinatieovereenkomst de mededinging niet meetbaar beperkt (niet meer dan een gemeenschappelijk marktaandeel van 10%);
  • de combinatieovereenkomst wordt afgedwongen door de opdrachtgever;
  • de partijen tot hetzelfde concern behoren.

 Of een bepaalde combinatie er ook daadwerkelijk toe leidt dat de mededinging wordt beperkt en of deze beperking ook merkbaar is, moet steeds per geval worden vastgesteld. Het is uiteindelijk aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te beoordelen of een combinatie valt onder het kartelverbod.

Vorige HEBBEN WONINGCORPORATIES DE PLICHT OM MAATSCHAPPELIJK VASTGOED BOVEN EEN BEPAALDE DREMPEL EUROPEES AAN TE BESTEDEN?
Inhoudsopgave