Hoe kunnen we helpen?

Sinds 1 januari 2014 geldt dat fusies, overnames en joint ventures waar een zorgaanbieder bij betrokken is, vooraf moeten worden gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Stemt de NZa in met de fusie, dan zal de voorgenomen concentratie ook nog op grond van de Mededingingswet bij de ACM moeten worden gemeld als bepaalde omzetdrempels worden overschreden. De concentratie mag pas plaatsvinden als ook de ACM goedkeuring heeft gegeven.

Een goedkeuring kan onder meer worden geweigerd als cli├źnten en personeel niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie of als de concentratie tot gevolg heeft dat de continu├»teit van bepaalde aangewezen zorgvormen in gevaar komt. De NZa beslist binnen vier weken op de aanvraag, behoudens opschorting als de rapportage moet worden aangevuld.

Tags:
Vorige HOE WERKT DE CONCENTRATIECONTROLE DOOR DE EUROPESE COMMISSIE?
Inhoudsopgave