Hoe kunnen we helpen?

Met de Wet Markt en Overheid reageert de overheid op klachten van ondernemers dat zij door ondernemende overheden met belastinggeld worden beconcurreerd.

Gedragsregels overheid

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, geldt voor overheden een viertal gedragsregels:

  1. Integrale kostenberekening;
  2. Bevoordelingsverbod;
  3. Gegevensgebruik;
  4. Verbod op functievermenging.

De Wet Markt en Overheid voorziet in tal van uitzonderingen voor de gedragsregels. De ACM ziet toe op handhaving van de wet.

Vorige WELKE UITZONDERINGEN KENT DE WET MARKT EN OVERHEID?
Volgende WAT ZIJN DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG (DAEB’S)?
Inhoudsopgave