Hoe kunnen we helpen?

De Alcatel-termijn is de termijn die aanbestedende diensten aan moeten houden voordat de aanbesteding definitief gegund kan worden. De Alcatel-termijn stelt inschrijvers in staat om bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing.

De Alcatel-termijn (ook wel stand still-termijn) is ten minste 20 dagen. De opschortende termijn begint te lopen op de dag na de verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing.

Als een inschrijver in die 20 dagen een kort geding aanspant, mag de aanbestedende dienst niet tot gunning overgaan tot het vonnis is uitgesproken.

Vorige RECHTBANK ROTTERDAM SCHRAPT ACM BOETE VOOR NS VAN RUIM 40 MILJOEN
Volgende WAT STAAT ER IN DE HANDLEIDING COMBINATIEOVEREENKOMSTEN?
Inhoudsopgave