Hoe kunnen we helpen?

Compliance betekent voldoen aan wet- en regelgeving.  Als organisatie heeft u te maken met de regels van uiteenlopende toezichthouders. Van financiële toezichthouders als DNB en en AFM tot het College Bescherming Persoonsgegevens of mededingingsautoriteit ACM.

Zeker door de verankering van Europese richtlijnen in nationale wetgeving is het aantal verplichtingen sterk toegenomen.

non-compliance

Op non-compliance, het niet voldoen aan de wet- en regelgeving, staan sancties. Van een (vaak fikse) boete tot het intrekken van een vergunning. Maar naast de financiële kant heeft non-compliance ook gevolgen voor de reputatie van een organisatie.

Voor steeds meer organisatie staat compliance dan ook hoog op de agenda. Compliance wordt hierbij meer en meer meer als een middel gezien om risico’s te beheersen. Hiertoe ontwikkelen organisaties compliance programma’s en stellen vaak ook een compliance officer aan.

Volgende COMPLIANCE PROGRAMMA; WAT ZIJN DE ONDERDELEN?
Inhoudsopgave