Hoe kunnen we helpen?

U kunt de ACM een tip geven over het misbruik van een dominante marktpositie. De ACM onderzoekt de klacht en doet nader onderzoek bij een vermoeden dat er iets mis is. Soms wordt de klacht niet in behandeling genomen, omdat bijvoorbeeld de feiten niet kloppen.

Als de ACM een sterk vermoeden van misbruik heeft, kunnen zij nader onderzoek doen bij het bedrijf. Als de ACM vindt dat er sprake is van misbruik van een dominante positie, dan wordt verdere actie ondernomen. Bij voldoende bewijs kan de ACM een sanctie opleggen, zoals:

  1. een boete;
  2. een last onder dwangsom;
  3. een bindende aanwijzing/gedragslijn;
  4. of een combinatie van bovenstaande drie sancties.

Als een bedrijf geen dominante positie heeft, dan is er ook geen misbruik. Het valt dan niet onder het toezicht van ACM.

Bron: ACM

Vorige WAT IS EEN DOMINANTE MARKTPOSITIE?
Inhoudsopgave