Hoe kunnen we helpen?

Nieuwe categorieën steun vrijgesteld van melding

Voor een steunmaatregel is toestemming van de Europese Commissie nodig. Om te voorkomen dat Brussel over iedere steunmaatregel apart moet beslissen, is een aantal categorieën van steunmaatregelen vrijgesteld van de aanmeldingsplicht (Algemene groepsvrijstellingsverordening). Per 1 juli 2014 zijn de mogelijkheden verder verruimd.

Nieuwe categorieën in de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

In artikel 1 van de nieuwe AGVV staan de categorieën waarop vrijstelling van toepassing is. In de nieuwe AGVV is een aantal categorieën gehandhaafd, maar wordt ook een aantal nieuwe categorieën geïntroduceerd:

  • Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen;
  • Sociale vervoersteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden;
  • Steun voor breedbandinfrastructuur;
  • Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed;
  • Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur;
  • Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen.

De rapportageverplichting achteraf blijft wel bestaan. De Europese Commissie gaat ook meer controleren achteraf.

Voorwaarden AGVV

Een steunmaatregel die valt onder een van de in artikel 1 genoemde categorieën leidt op zichzelf niet tot een vrijstelling van de plicht om de maatregel bij de Europese Commissie te melden. De steunmaatregel moet namelijk, om voor die vrijstelling in aanmerking te komen, ook voldoen aan de voorwaarden in de hoofdstukken 1 en 3 van de nieuwe AGVV.

Hoofdstuk 1 bevat een aantal algemene voorwaarden dat van toepassing is voor alle categorieën staatssteun genoemd in artikel 1 van de nieuwe AGVV. Zo worden in dit hoofdstuk onder andere financiële drempels genoemd die de verleende steun niet mag overschrijden (artikel 4).
Hoofdstuk 3 zet per categorie steun uiteen aan welke voorwaarden de onder een bepaalde categorie vallende staatssteunmaatregel dient te voldoen.

Lastenverlichting

De Europese Commissie verwacht dat in de toekomst driekwart van de huidige steunmaatregelen en tweederde van de totale steunbedragen die uitgekeerd worden door de lidstaten onder de nieuwe AGVV komen te vallen.

Vorige WAT IS EEN (GROEPS)VRIJSTELLING?
Volgende WAT IS DE KADERREGELING VOOR ONDERZOEK, ONTWIKKELING & INNOVATIE?
Inhoudsopgave