Hoe kunnen we helpen?

De looptijd van een overeenkomst is een essentiële factor voor het bepalen van de geldigheid van een afnamebeding. Dit volgt onder andere uit het Neste-arrest waarin bepaald werd dat de duur van het afnamebeding bepaalt of er sprake is van een marktafschermende werking

Hieruit volgt, dat voor de leverancier het wezenlijke bestanddeel van overeenkomsten als die waarom het in het hoofdgeding gaat, niet zozeer de exclusiviteitsclausule als zodanig is, maar wel de duur van de door de wederverkoper aangegane afnameplicht, en dat die duur van doorslaggevende betekenis is voor de marktafschermende werking.

Mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan, is exclusieve afname voor de duur van maximaal 5 jaar automatisch vrijgesteld van het kartelverbod.

Echter, indien er door de leverancier (omvangrijke) investeringen zijn gedaan ten behoeve van het contract met de distributeur (bijv. vaak het geval bij bier- en tankstationcontracten) is 5 jaar vaak te kort om de gemaakte investeringen terug te verdienen. Een langere exclusieve afname is dan te rechtvaardigen. Echter, een te lange duur kan van de exclusieve afname kan (dus weer) leiden tot nietigheid van de exclusieve afnamebepaling. In sommige gevallen kan hiermee de geldigheid van de hele distributieovereenkomst op het spel staan. Raadzaam is om in distributieovereenkomsten met een exclusieve afnamebepaling in ieder geval een contractuele conversie bepaling op te nemen. De Hoge Raad heeft namelijk ook beslist dat de wettelijke conversie in dit geval niet van toepassing is.

Vorige WANNEER IS EEN EXCLUSIEF AFNAMEBEDING TOEGESTAAN?
Volgende WAT IS EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE?
Inhoudsopgave