Hoe kunnen we helpen?

Spoedbesluit bij acute dreiging

Een fusie of overname moet onder bepaalde voorwaarden bij ACM gemeld worden. ACM geeft 4 weken na ontvangst van de melding uitsluitsel of de concentratie door mag gaan. In sommige gevallen neemt ACM echter een spoedbesluit.

Bij een acute dreiging van een faillissement of surseance van betaling kan ACM een spoedbesluit nemen. Partijen dienen hiervoor aannemelijk te maken dat zij — gelet op de financiële situatie — de wachtperiode van 4 weken niet kunnen afwachten zonder dat dit onherstelbare schade oplevert. Op de wachtperiode van 4 weken kan vervolgens een ontheffing worden verleend.

Onder voorbehoud

Een spoedbesluit neemt niet weg dat ACM nog een inhoudelijk oordeel zal vellen over de toelaatbaarheid van de concentratie. Een spoedbesluit loopt daar niet op vooruit.

Vorige HOE TOETST ACM ZIEKENHUISFUSIES?
Volgende WANNEER VALT EEN JOINT VENTURE ONDER HET CONCENTRATIETOEZICHT?
Inhoudsopgave