Hoe kunnen we helpen?

Een leverancier kan een non-concurrentiebeding in een distributieovereenkomst opnemen, dat is mededingingsrechtelijk toegestaan. De distributeur verplicht zich hiermee geen concurrerende producten of diensten te verkopen en de producten die hij verkoopt dus (bijna) allemaal van één leverancier te betrekken.

Voorwaarden non-concurrentiebeding

Een verplichting waarbij een afnemer meer dan 80% van zijn totale aankopen van de leverancier moet betrekken, wordt ook een non-concurrentiebeding genoemd. Zo’n non-concurrentiebeding is toegestaan als het marktaandeel van zowel de leverancier als de distributeur niet hoger is dan 30% en de duur van het non-concurrentiebeding beperkt is tot vijf jaar. Er mag geen bovendien geen sprake zijn van een automatische- of stilzwijgende verlenging.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden dan is niet meteen gezegd dat het non-concurrentiebeding per definitie strijdig is met het mededingingsrecht, maar moet een individuele analyse plaatsvinden van de (economische) gevolgen van het beding op de relevante markt.

Vorige WAT IS SELECTIEVE DISTRIBUTIE?
Volgende WAT ZEGT HET ‘PRONUPTIA’ ARREST?
Inhoudsopgave