Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • WANNEER DIENEN FUSERENDE ZORGINSTELLINGEN ZICH TOT DE NZA TE WENDEN?

Zorginstellingen zijn verplicht een voornemen tot fuseren vooraf te melden bij de NZa indien ten minste een zorgaanbieder minimaal 50 personen in dienst heeft. Een fusie-effectenrapportage moet worden ingediend waaruit blijkt van betrokkenheid van de stakeholders zoals de OR en de Cliƫntenraad.

Tags:
Vorige WANNEER DIENEN FUSERENDE ZORGINSTELLINGEN ZICH TOT DE ACM TE WENDEN?
Volgende HOE DIENT VANUIT MEDEDINGINGSRECHTELIJK OOGPUNT TE WORDEN AANGEKEKEN TEGEN SPECIALISTEN DIE VOOR MEERDERE ZIEKENHUIZEN WERKZAAM ZIJN?
Inhoudsopgave