• MEDEDINGING
  • ZORG
  • WANNEER DIENEN FUSERENDE ZORGINSTELLINGEN ZICH TOT DE NZA TE WENDEN?

Zorginstellingen zijn verplicht een voornemen tot fuseren vooraf te melden bij de NZa indien ten minste een zorgaanbieder minimaal 50 personen in dienst heeft. Een fusie-effectenrapportage moet worden ingediend waaruit blijkt van betrokkenheid van de stakeholders zoals de OR en de Cliëntenraad.

Tags: