HOE MAAKT DE ACM EEN BESLUIT BEKEND?

Werkwijze openbaarmaking ACM

ACM heeft haar werkwijze met betrekking tot het openbaar maken van een besluit gepubliceerd

Sanctiebesluit

Als de ACM onderzoek heeft verricht naar een overtreding van de mededingingswet, worden de resultaten van het onderzoek meestal vastgelegd in een rapport. Op basis van dit rapport besluit de ACM of er een boete (sanctie) wordt opgelegd. Het sanctiebesluit wordt geopenbaard, het onderzoeksrapport niet. In het sanctiebesluit staat de juridische status van het besluit. Bijvoorbeeld dat partijen bezwaar kunnen indienen.
De ACM publiceert geen bedrijfsvertrouwelijke informatie. Van het besluit wordt een openbare versie gemaakt en aan de betrokken partij gestuurd. Deze partij krijgt de gelegenheid om te reageren op deze versie. Als de partij vindt dat er alsnog vertrouwelijke informatie in staat, dan kan dat gemotiveerd aangegeven worden bij de ACM. De ACM beoordeelt vervolgens wat opgenomen wordt in de definitieve openbare versie van het besluit. De definitieve versie wordt samen met een openbaarmakingsbesluit naar de betrokken partij gestuurd. De ACM publiceert de openbare versie van het sanctiebesluit op z’n vroegst tien werkdagen hierna op de website van de ACM.

Informeren publiek over sanctiebesluit

ACM publiceert het sanctiebesluit samen met een nieuwsbericht op haar website. Betrokken partijen worden van te voren over de inhoud en tijdstip van het nieuwsbericht geïnformeerd. Als het nieuwsbericht koersgevoelige informatie bevat, dan publiceert de ACM het bericht op het moment dat de effectenbeurs, waar dat bedrijf staat genoteerd, gesloten is.

Bekend maken andere besluiten

Naast sanctiebesluiten publiceert ACM ook onder meer concentratiebesluiten, methodebesluiten, marktanalysebesluiten, tariefbesluiten en leveringsvergunningen. Indien een dergelijk besluit bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat, worden betrokken partijen eveneens in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de publicatie te reageren op de openbare versie van het besluit.

Als het besluit van belang is voor het publiek, dan kan de ACM ervoor kiezen om het samen met een nieuwsbericht te publiceren. In dat geval informeert de ACM betrokken partijen van te voren over de inhoud en tijdstip van het nieuwsbericht.

Afwijkende werkwijze

De ACM kan afwijken van bovenstaande werkwijze, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bron: Werkwijze Openbaarmaking ACM