ZIJN ALLE ZORGAANBIEDERS ONDERNEMINGEN EN VALLEN ZIJ ONDER HET MEDEDINGINGSRECHT?

Ja, zorgaanbieders verrichten economische activiteiten (bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, aanbieders van thuiszorg, jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ-zorg). Dat geldt ook voor zorgverzekeraars.

Uitzonderingen

Zorgkantoren zijn geen ondernemingen in de zin van het mededingingsrecht. Daarnaast gelden er ook andere uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg en BOPZ-zaken.