Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • ZORG
  • MOGEN ZORGAANBIEDERS SAMEN INSCHRIJVEN OP ÉÉN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE ALS ZIJ DE OPDRACHT NIET ALLEEN KUNNEN UITVOEREN?

Ja. Aanbieders mogen samen werken als zij individueel niet in staat zijn om aan het door de gemeente gewenste volume te voldoen of wanneer de gemeente bijvoorbeeld begeleiding voor verschillende doelgroepen in één bestek willen inkopen en de individuele aanbieders niet alle vormen van begeleiding aanbieden. Bijvoorbeeld in het geval dat de aanbieder wel begeleiding voor verstandelijk gehandicapten, maar niet voor lichamelijk gehandicapten aanbiedt.

Bron: ACM

Vorige ZIJN ER MOGELIJKHEDEN VOOR ZORGAANBIEDERS OM SAMEN TE WERKEN BIJ DE ZORGVERKOOP?
Volgende WAT IS EEN REGIOMAATSCHAP?
Inhoudsopgave