Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • KARTEL
  • MOGEN CAO-PARTIJEN COLLECTIEVE TARIEFAFSPRAKEN MAKEN VOOR ZZP’ERS?

Het vastleggen van minimumtarieven voor zzp’ers in cao’s mag meestal niet, vindt ACM. Zzp’ers zijn immers ondernemers en prijsafspraken tussen ondernemers vallen onder het kartelverbod.

Zzp’ers zijn ondernemers en bepalen zelf tegen welk tarief ze werk aannemen. Tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers. Daarom mogen cao-partijen van de ACM geen collectieve tariefafspraken maken voor zzp’ers.

Is er een uitzondering op het kartelverbod?

Ja, het kartelverbod geldt niet voor zzp’ers die in dezelfde werksituatie zitten als werknemers. De zogenaamde ‘schijnzelfstandigen’ hebben minder vrijheid dan zzp’ers om te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werk doen. De Europese rechter heeft deze uitzondering gemaakt in een uitspraak over invalkrachten bij orkesten.

Bron: ACM

Vorige WAT IS HORIZONTALE PRIJSBINDING?
Volgende WAT IS DE STATUS VAN BESCHIKKINGEN VAN NATIONALE MEDEDINGINGSAUTORITEITEN?
Inhoudsopgave