Hoe kunnen we helpen?

  • MEDEDINGING
  • SAMENWERKEN
  • MOGEN AANBIEDERS VAN INTRAMURALE ZORG ELKAAR INZICHT GEVEN IN HET HUIDIGE BESCHIKBARE AANTAL PLAATSEN?

Ja, dit mag. Dit betreft informatie over de huidige fysieke capaciteit (gebouwen, ruimtes, kamers, bedden). Dit geeft geen inzicht in elkaars strategische/commerciële posities. Dergelijke informatie over de huidige situatie is wel relevant voor bijvoorbeeld het zorgkantoor om witte vlekken vast te kunnen stellen.

De ACM ziet wel risico’s als de capaciteit per zorgaanbieder weer wordt geven per Zorgzwaartepakket (ZZP) categorie. Het uitwisselen van dergelijke specifieke gegevens tussen concurrerende zorgaanbieders geeft inzicht in elkaars strategische en commerciële posities. Dergelijke informatie kan door de inkopende organisatie (zorgkantoor of gemeente) één op één worden uitgevraagd bij de zorgaanbieders. Dergelijke informatie kan op geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld teruggekoppeld door het zorgkantoor, wel met elkaar gedeeld worden. Zo kan inzicht verkregen worden in bijvoorbeeld de totale beschikbare capaciteit aan ZZP 8 VV in een bepaalde regio.

Bron: ACM

Tags:
Vorige WELKE AFSPRAKEN TOT SAMENWERKING ZIJN TOEGESTAAN?
Volgende IS HET VOLDOENDE INDIEN IN HET KADER VAN DE SELF ASSESSMENT BIJ EEN SAMENWERKING TUSSEN ZORGAANBIEDERS VOORDELEN WORDEN GENOEMD?
Inhoudsopgave