Hoe kunnen we helpen?

Advisering over retailprijzen of -voorwaarden kan leiden tot forse boetes. Zo heeft de ACM boetes opgelegd aan brancheorganisaties van huisartsen, kappers, schoonmaakbedrijven en wasserijen.

In de rechtspraak is uitgemaakt dat de ACM in het concrete geval de markt moet onderzoeken om vast te stellen of sprake is van een merkbare beperking van de mededinging op de relevante markt.

Vorige MAG EEN BRANCHEORGANISATIE GEZAMENLIJKE INKOOP TEN BEHOEVE VAN HAAR LEDEN ORGANISEREN?
Volgende PUBLIC ENFORCEMENT OF COMPETITION LAW IN THE NETHERLANDS?
Inhoudsopgave