Hoe kunnen we helpen?

Ja. Het Openbaar Ministerie (OM) mag verslagen van telefoontaps verstrekken aan de ACM zonder kenbare, voor de rechter toetsbare afweging van de officier van justitie – op het moment van verstrekking. 

Dit blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBp vernietigde twee uitspraken van de rechtbank Rotterdam.

Die rechtbank was eerder van oordeel dat ACM in twee kartelzaken geen gebruik had mogen maken van de verslagen van telefoontaps die zij op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) had verkregen van het Openbaar Ministerie (OM). Er was geen kenbare, voor de rechter toetsbare afweging van het OM was op het moment van de verstrekking.

Het CBb onderschrijft dit oordeel van de rechtbank niet en komt tot de conclusie dat de tapverslagen rechtmatig zijn verkregen en aan ACM zijn verstrekt. ACM mocht er dan ook gebruik van maken bij het nemen van een beslissing over het opleggen van een bestuurlijke boete.

Omdat de rechtbank niet is toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de beroepen tegen de opgelegde boetes en vanwege het belang dat boetezaken in twee instanties worden beoordeeld, worden de zaken teruggewezen naar de rechtbank.

Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven

Vorige WAT MAG ACM BIJ EEN BEDRIJFSBEZOEK DOEN?
Volgende HOE MAAKT DE ACM EEN BESLUIT BEKEND?
Inhoudsopgave